jaja


jaja
jaja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. nmos, blp, D. jaj {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}wulg. {{/stl_8}}{{stl_7}}'męskie gruczoły płciowe – jądra' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'o sytuacji zaskakującej, niecodziennej, dziwnej; także: oburzającej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyszły z tego nieprzeciętne jaja. Dzieją się jaja z prądem.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z jajami; ale jaja [numer]; bez jaj [hec, numerów]; dla hecy [kawału, jaj]; robić sobie jaja z pogrzebu {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Jaja — bezeichnet: einen Nebenfluss des Tschulym im Flusssystem des Ob (Sibirien, Russland), siehe Jaja (Fluss) eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo (Russland), siehe Jaja (Russland) ein Dorf in der Woblast Wizebsk (Weißrussland), siehe …   Deutsch Wikipedia

  • Jaja — has different meanings. Jaja could refer to:*Jaja Wachukwu, Nigerian politician and humanitarian *Jaja of Opobo, the first monarchy of Opobo …   Wikipedia

  • jaja — ● jaja nom masculin Populaire. Vin rouge. jaja [ʒaʒa] n. m. ÉTYM. 1918, in Esnault; de jarret « coup d eau de vie » (1899). ❖ ♦ Argot. Vin. || Un coup d …   Encyclopédie Universelle

  • jaja — ja|ja 〈Partikel; umg.〉 1. (zum Ausdruck der Zustimmung od. des Bedauerns) 2. (zum Ausdruck einer als lästig od. überflüssig empfundenen Frage od. Aufforderung) ● jaja, das finde ich auch; jaja, das musste schlecht ausgehen; jaja, ich komme schon… …   Universal-Lexikon

  • jaja — ja·ja̲ Partikel; betont; allein od am Satzanfang 1 verwendet, um jemandem zuzustimmen oder um Bedauern auszudrücken. Gleichzeitig signalisiert man damit, dass etwas bekannt ist: ,,Früher haben wir hier oft gebadet, aber heute geht das nicht mehr …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • jaja — 1. posp. Dla jaj «dla żartu, dla popisu»: Są też domysły, że tygrysy miały pomocników z zewnątrz, że na przykład uwolnili je (wypuścili na wolność) jacyś poszkodowani na umysłach ekolodzy albo że klatki pootwierali dla jaj jacyś niestrudzeni… …   Słownik frazeologiczny

  • jaja — n.m. Vin rouge : Un coup de jaja …   Dictionnaire du Français argotique et populaire

  • jaja — 1) Jąra Eng. The testicles 2) Niezwykle śmieszna, zabawna, lub głupia sytuacja Eng. A very funny, amusing, or foolish situation 3) Skandal; zajście; awantura Eng. A scandalous fact or situation; a scandal …   Słownik Polskiego slangu

  • jaja — जज …   Indonesian dictionary

  • jaja — I interj BARNSPR akta! låt bli! II interj VARD (el. ja ja) ja …   Clue 9 Svensk Ordbok